注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

601班——小天使之家

做一个充满自信的孩子!

 
 
 

日志

 
 
关于我

2009年的8月,我们这群活泼可爱的小天使降临在这个充满了鼓励、宽容和肯定的大家庭里。在这里,我们齐头并进,徜徉在知识的海洋中。在这里,我们得到认可和赞同。在这里,我们分享诚实,并收获公平、友爱和体贴。在这里,我们坚守那一份难能可贵的自信,享受真正的快乐。在这里,我们认识到自己是多么地独一无二,并学着做最好的自己。 这里——就是我们的温馨家园!

网易考拉推荐

拼音过关测试卷(1-9课)  

2009-09-21 18:20:46|  分类: 日积月累屋 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

拼音过关测试卷(1-9课)

(bà bɑ)  (mā  mɑ)  (bó bo) (pó po)  (ā yí)   (xǐ ài)

(wū  yā)  (ní tǔ)  (dà  mǐ)  (tǔ dì)  (dà  dì)  (fèi  zhǐ )

(tǐ yù)   (tí mù)   (lǜ dì)  (mù  mǎ)  (ɡē ɡe)  ( hái  zi )

(huǒ ɡuō) (hé huā) (ɡuā  ɡuǒ) (lí huā) (bō luó )

(huā duǒ) (huǒ bǎ) (kuà bù) (huá huá tī) (kuā dà)

(luó bo ) (kè kǔ) (hā mì ɡuā)  (ɡū ɡu)  (mó ɡu)

(xià  qí) (ɡuó jiā)  (jí ɡé)  (yì qǐ)  (xī ɡuā)  ( kuài lè)

(cí yǔ)   (xì jù)   (jī  qì)   (jú  huā)  (ɡē qǔ)

(ɡuò  qù) (fù  xí)  (jiā fǎ)  (dā jī mù) (huà  jiá)

(qì tǐ)  (mǔ jī) (xǐ yī jī) (sī ɡuā) (wà zi) (zǐ sè)

(fǎ zé) (zì mǔ) (jì cè) (ɡē cí) (zì sī) (zǐ xì) ( wěi  dà)

(sī jī) (yā zi) (zuò hè kǎ) (zǔ ɡuó) (cí qì) (ɡuì huā)

(fù sū) (yú cì) (cū xì) (sú yǔ)(sè sù ) (dà zì)

(huǒ sù) (zì jǐ) (wū zi) (suǒ yǐ) (cā bō li) (pái  duì)

(né zhɑ) (dǎ zhé)  (zhè lǐ)  (dú  shé)  (shù zhī)  (ɡuǒ zhī)

(zhī shi)  (rì  lì)  (rú ɡuǒ) (kāi  shǐ) (cì  wèi)  (cāi mí)

(qí chē)   (qì chē)   (shù zì)   (rì chū)  (là zhú)   (zhù yì)

(zhuā zhù)  (zhuǎ zi) (dú shū) ( zhí rì )  (zhú zi )  (zhuō zi)

(bái cài) (wū ɡuī)  (huí jiā) (měi lì)  (shuǐ huā)  (bēi zi)

(méi huā)   (měi  shù)  (pèi  dài)   (lái huí)  (mèi  mei)

(hǎi shī) (tǔ duī ) (kāi qì chē) (fēi jī) (bái  tù) (zuǐ bɑ)  

  评论这张
 
阅读(137)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018